Ho’oponopono?

Ho’oponopono is Hawaiian and means:ho’o = to causeponopono = perfectionho’oponopono = to make right, to rectify an error So what is Ho’oponopono? Ho’oponopono is like…

Continue reading